Ce aduce nou POR 2014-2020?

Programul Operational Regional 2014-2020 include de doua ori mai multe axe, o alocare financiara cu 70% mai mare fata de perioada anterioara de programare bugetara, tipuri noi de investitii si, cel mai important, tinte si indicatori mai clar definiti si monitorizati.

 – Mai multi bani si mai multe domenii de finantare

Spre deosebire de perioada anterioara de programare bugetara, noul POR 2014-2020 are o alocare totala de 8,25 miliarde de euro, cu 3,54 miliarde de euro mai mult decat Regio 2007–2013, si un numar dublu de axe prioritare – 12 fata de 6.

Noi tipuri de investitii finantate:

 • cercetare, dezvoltare si inovare pentru IMM, prin centre de transfer tehnologic: o prima problema evidentiata in analizele efectuate pentru alcatuirea noului program o constituie transferul limitat al rezultatelor cercetarii in piata si nivelul scazut de asimilare a inovarii in firme. Astfel, proportia IMM-urilor care au introdus un produs sau un proces inovator este sub 3%, ceea ce este extrem de putin. Mai mult, doua treimi dintre intreprinderile noi dispar in primul an de viata. Centrele de transfer tehnologic (CTT)constituie una dintre noutatile absolute ale noului program, ca tip de investitii care stimuleaza inovarea, pentru a introduce in circuitul economic rezultatele cercetarii, transformate in produse, procese si servicii noi sau imbunatatite. Astfel, potentialii beneficiari ai fondurilor europene vor fi toate acele entitati juridice care fac transfer tehnologic, conform legislatiei in vigoare, respectiv OUG 57/2002 si HG 406/2003.
 • incubatoare de afaceri:pe langa sprijinul oferit direct companiilor, se vor acorda facilitati pentru companii nou infiintate prin intermediul incubatoarelor de afaceri.
 • eficienta energetica, inclusiv a cladirilor publice: fondul de cladiri din Romania a fost construit la standarde scazute in timpul regimului comunist, iar renovarea acestuia a fost neglijata. Performanta energetica a cladirilor este foarte slaba, ceea ce duce la utilizarea ineficienta a energiei. Daca prin Regio 2007-2013 s-a inceput anveloparea blocurilor de locuinte si refacerea izolatiilor acestora, prin POR 2014-2020 se vor  finanta proiecte complexe ce presupun folosirea unor tehnologii noi, care sa creasca eficienta energetica: noi tipuri de circuite electrice, instalatii de incalzire, ventilatie, etc. . Pe langa cladirile rezidentiale, noul program include acum in proiectele de eficienta energetica  si cladirile publice, precum si iluminatul public.
 • cresterea mobilitatii urbane: scopul este acela de a avea un transport eficient, care sa-i determine pe cetateni sa renunte la masina personala si sa apeleze la transportul public, cat mai prietenos cu mediul. Astfel, investitiile se vor adresa inclusiv transportului public electric si nemotorizat, precum si construirii unei infrastructuri necesare functionarii acestuia (ex. statii de alimentare electrice). Toate acestea se vor derula pe baza planurilor de mobilitate urbana durabila, obligatorii pentru fiecare oras.
 • infrastructura educationala pentru prescolari: spre deosebire de Regio 2007-2013, cand se modernizau sau reabilitau doar structuri din invatamantul primar, gimnazial, liceal si universitar, noul program include si reabilitarea si modernizarea cladirilor utilizate in educatiaante si prescolara (crese si gradinite).
 • infrastructura de sanatate– construirea si dotarea spitalelor regionale:  sanatatea va beneficia de constructia si echiparea a trei spitale regionale, precum si de reabilitarea si modernizarea unitatilor de primiri urgenta din spitalele judetene, ceea ce reprezinta o noutate fata de vechiul Regio in care se reabilitau si modernizau doar spitale si ambulatorii.
 • infrastructura sociala –centre comunitare integrate socio-medicale care vor oferi atat servicii sociale, cat si medicale, fata de centrele sociale reabilitate in programul Regio 2007-2013, prin care se ofereau doar servicii sociale.
 • infrastructura rutiera– modernizarea si reabilitarea drumurilor judetene care fac legatura cu retelele de transport european (TEN-T).
 • Dezvoltarea Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC):fata de Regio 2007-2013, unde interventiile in tipurile de zone defavorizate au fost realizate fie de autoritatile publice locale, fie de reprezentanti ai societatii civile, noul Regio propune o abordare integrata. Astfel, comunitatile marginalizate vor putea implementa proiecte de incluziune sociala si combatere a saraciei pe baza unor strategii de dezvoltare locala. Aceste proiecte pot primi finantate din POR 2014-2020 (prin Axa Prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban) si dinProgramul Operational Capital Uman 2014-2020 (Axa prioritara 5 – Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii).
 • inregistrarea proprietatilor din mediul rural in Sistemul Integrat de cadastru si Carte Funciara: POR 2014-2020 va cofinanta, prin axa prioritara 11, o parte din Programul National de Cadastru si Carte Funciaraal Romaniei. In acest scop sunt alocate 300 de milioane de euro. Programul s-ar putea intinde pe 7-8 ani si ar urma sa functioneze pe principiul cadastrului general: realizarea cadastrului complet, intravilan/extravilan, pentru o unitate administrativ-teritoriala.
 • Investitiile Teritoriale Integrate (ITI): acestea permit interventii concentrate si corelate pe mai multe domenii dintr-o singura zona, pentru dezvoltarea integrata a acesteia. Astfel, ITI Delta Dunarii are alocate 411,81 milioane de euro din POR 2014-2020 (iar cu contributia tuturor Fondurilor Europene Structurale si de Investitii 2014-2020 ar putea ajunge la 1 miliard de euro), pentru un areal format din 38 de unitati administrativ teritoriale din cadrul Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii, din judetul Tulcea si din nordul Judetului Constanta.

sursa articolului: www.inforegio.ro

S-a lansat primul apel POR 2014-2020 destinat ‪‎microintreprinderilor

Autoritatea de management POR a pus la dispozitia celor interesati Ghidul continand Prioritatea de investitie 2.1 din cadrul POR 2014-2020, axa prioritara 2 : Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitie 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea expoatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Aspecte privind adresabilitatea si eligibilitatea:

1. Investitiile eligibile pentru co- finantare prin acest program includ:

– Construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie/ prestare servicii

– Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on- line.

Contributia programului la finantarea unei investitii este de 90% din valoarea eligibila a investitiei, in limita plafonului de minimis.

Data de la care por fi depuse cereri de finantare: 27.07.2016- 27.01.2017

Valoarea eligibila a proiectului trebuie sa fie de minimum 25.000 euro.

Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt societatile constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile sau societatile cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor.

Valoarea maxima a ajutorului, in regim de minimis, ce poate fi acordata unei intreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi( ultimii 2 ani fiscali inainte de data depunerii cererii de finantare si anul curent depunerii cererii de finantare) este de 200.000 euro, echivalent in lei, la cursul de schimb InfoEuro valabil la data acordarii ajutorului.

2. Eligibilitatea solicitanului

– Solicitantul este societate sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria microintreprinderilor.

– La depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate eligibil( clasa CAEN) vizat de investitie, autorizat la sediul( principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului.

– Investitia propusa prin proiect trebuie sa vizeze o singura clasa CAEN.

– Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.

– Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare

sau

– Solicitantul are cel putin un salariat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare.

– Solicitantul are capacitatea financiara de a asigura

– contributia proprie de minimum 10% din valoarea eligibila a proiectului

– finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul si resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

– Locul de implementare a proiectului este situat in mediul urban, in regiunea de dezvoltare in care a fost depusa cererea de finantare.

Pentru informatii suplimentare sau consultanta privind demararea unui proiect, va asteptam sa ne contactati.

Un nou proiect inaugurat cu succes: Modernizarea infrastructurii locale in comuna Capusu Mare

Portofoliul Media Invest s-a extins cu un nou proiect inaugurat cu succes: Modernizarea infrastructurii locale in comuna Capusu Mare.

Capusu-Mare-Media-Invest

In prezenta oficialitatilor din comuna Capusu Mare si a autoritatilor clujene, in 11 octombrie, s-a inaugurat unul dintre proiectele noastre: o noua retea de alimentare cu apa, finantat prin FEADR, masura 322.

Prin proiectul “Modernizarea infrastructurii locale in comuna Capusu Mare”, ne-am setat urmatoarele obiective:

 • Asfaltarea drumurilor comunale
 • O noua retea de alimentare cu apa
 • O noua retea de canalizare menajera
 • Modernizare camin cultural
 • Infiintare si dotate serviciu after-school

Valoarea contractului de finantare a fost de 3.524.683 euro (15.034.537 lei).

Proiectul s-a inaugurat cu succes, iar feedback-ul pozitiv nu intarzie sa apara. Primarul comunei Capusu Mare alaturi de Consiliul Local al comunei ne-au adresat o scrisoare de multumire publica pentru contributia noastra la modernizarea comunei.