Fonduri europene 2017: 200.000 Euro – 2,5 milioane Euro pentru mici afaceri cu mori, panificatie, fabricute de bere, distilerii

Firmele mici si mijlocii si alte tipuri de beneficiari vor putea obtine si in 2017 fonduri europene cu valori maxime intre 200.000 de euro si 2,5 milioane de euro, pentru investitii in diverse afaceri de procesare si marketing al produselor agricole, cum ar fi mori, fabricute de panificatie, de inghetata, lactate, bere sau distilerii de tuica. Banii sunt disponibili pentru SRL, PFA si alte tipuri de agenti economici, in Programul National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR), prin doua linii de finantare scoase in dezbatere publica de catre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).Vorbim despre submasurile 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea / marketingul produselor agricole si 4.2 a – Sprijin pentru investitii in procesarea / marketingul produselor pomicole.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate in comandita simpla – SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 •  Cooperative agricole infiintate in baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect;
 •  Societati cooperative infiintate in baza Legii nr. 1/ 2005 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect;
 •   Grup de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect.

Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile/ operatiunile eligibile prevazute prin submasuri:

 • infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea si dotarea unitatilor de procesare, inclusiv investitii privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
 • infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea de retele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si capacitati de ambalare;
 • imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agro-alimentare;
 • producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solara, eoliana, geotermala), a energiei produsa cu ajutorul pompelor de caldura, in cadrul unitatii procesatoare exclusiv pentru consumul propriu si investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice, ca si operatiuni din cadrul unui proiect mai mare de investitii.

Principiul de baza al finantarii nerambursabile este acela al rambursarii cheltuielilor eligibile efectuate (suportate si platite efectiv) in prealabil de catre beneficiar.

Depunerea se va realiza numai in sistem electronic, pe site-ul www.afir.info.

Proiectele de ghiduri ale solicitantului vor ramane in dezbatere publica pana pe 29 mai 2017, iar apoi se vor publica ghidurile finale, dupa care se vor deschide sesiunile de depunere a proiectelor.

Procesarea si marketingul produselor agricole

Submasura 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea si marketingul produselor agricole din cadrul PNDR 2014-2020 va oferi fonduri nerambursabile cu valori maxime de:

 • 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM   in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.
 • 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.
 • 2.500.000 Euro/ proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si grupuri de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.

Sprijinul cu intensitate de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/ cooperative si 40% pentru alte intreprinderi. Restul banilor va trebui asigurat de catre beneficiar.

Cu acesti bani, beneficiarii vor putea face urmatoarele tipuri de cheltuieli eligibile:

 • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare;
 • Achizitionarea, inclusiv in leasing de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/ sau comercializarii produselor agro-alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate.
 • Sunt permise achizitionarea utilajelor, instalatiilor, echipamentelor necesare activitatii descrise prin proiect, precum si cele utilizate pentru scaderea consumului de energie si a emisiilor GES.
 • Autocisterne, autoizoterme (prevazute cu izolatie termica a peretilor, dar fara agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul marfurilor alimentare), autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate), rulote si autorulote alimentare; remorci si semiremorci specializate.
 • Cheltuieli generate de   imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru procesarea si comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Cheltuieli aferente marketingului produselor obtinute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor).
 • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • Achizitionarea de tehnologii (know-how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
 • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute, in limita a max. 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de  30.000 euro:

– infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse;
– etichetarea (crearea conceptului);
– creare marca inregistrata/ brand.

 • Cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor.

Procesarea si marketingul produselor pomicole

Prin submasura 4.2 a, sprijinul nerambursabil se va acorda dupa cum urmeaza:

 1. Intreprinderi micro si mici (inclusiv forme asociative): Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat;

2. Intreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative): Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat**

3. Intreprinderi mari: Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat.

4. Producerea de bauturi alcoolice. Investitiile legate de producerea de bauturi alcoolice vor fi sprijinite doar in cazurile microintreprinderilor si formelor asociative (grupuri de producatori si cooperative), iar sprijinul va fi limitat astfel:

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

 • 200.000 de euro pentru microintreprinderi;
 • 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producatori si cooperative).

In toate aceste cazuri, Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, pentru operatiuni sprijinite in cadrul Parteneriatului European pentru Inovare.

Prin submasura 4.2a rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si 40% pentru intreprinderi mari.

Cu banii europeni, beneficiarii vor putea face cheltuieli eligibile cum ar fi:

 • Infiintarea, extinderea si modernizarea unitatilor ce colecteaza, conditioneaza si/ proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol, inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice;
 • constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (colectare-depozitare (materie prima/produse) -sortare-conditionare-procesare-comercializare);
 • infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusa prin proiect etc;
 • unitati mobile de procesare.
 • pentru respectarea conditiilor de igiena, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spatiu pentru pregatirea si servirea mesei etc.
 • Achizitionarea, inclusiv in leasing, de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime.
 • Autoizoterme, remorci si semiremorci izoterme cu si fara agregate de frig sau de control al temperaturii; cisterne pentru transport specializat pentru materia prima/produsul finit aferent activitatii din proiect; autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate).
 • Investitii in energie regenerabila pentru uz propriu si/ sau eficienta energetica, sisteme de economisire a apei si in tehnologii de eliminare a deseurilor in unitatea proprie.
 • Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agroalimentare.
 • Cheltuieli cu activitati de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unitatii, automate).
 • organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • achizitionarea de tehnologii (know-how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
 • achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute:

–  infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse;
– etichetarea (crearea conceptului);
– creare/achizitionare/inregistrare marca inregistrata/brand.

 • Aceste cheltuieli se vor face in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 de euro.
 • Cheltuielile de consultanta – managementul proiectului.

CE FONDURI NERAMBURSABILE MAI SUNT DISPONIBILE PRIN PNDR 2014-2020

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (A.F.I.R.) primeste cereri pentru finantarea proiectelor de investitii prin intermediul Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020.

Asadar, iata ce fonduri nerambursabile mai puteti accesa in acest an:

Submasura 4.1 – sector ferma de familie – 5.499.409 euro
Submasura 4.1 – sector zootehnic – 49.089.677  euro
Submasura 4.1 a – sector exploatatii pomicole – 63.064.219  euro
Submasura 4.1a – sector obtinere material de inmultire si plantare fructifer – 6.000.000 euro
Submasura 4.2 – sector creare unitati de procesare – 46.318.411 euro
Submasura 4.2 – sector creare unitati de procesare zona montana – 13.094.010 euro
Submasura 4.2 – sector dezvoltare si modernizare unitati de procesare – 31.423.119 euro
Submasura 4.2 – sector dezvoltare si modernizare unitati de procesare zona montana – 7.780.648 euro
Submasura 4.2 GBER – sector creare unitati de procesare – 44.451.621 euro
Submasura 4.2 GBER – sector dezvoltare si modernizare unitati de procesare – 21.403.334 euro
Submasura 4.2 GBER MINIMIS – Sector creare unitati de procesare – 5.000.000 euro
Submasura 4.2 GBER MINIMIS – Sector dezvoltare si modernizare unitati de procesare – 3.340.000 euro
Submasura 4.2a  – sector creare unitati de procesare – 5.193.404 euro
Submasura 4.2a  – sector dezvoltare si modernizare unitati de procesare – 3.876.897 euro
Submasura 4.2a GBER – sector creare unitati de procesare – 4.320.000 euro
Submasura 4.2a GBER – sector dezvoltare si modernizare unitati de procesare – 2.880.000 euro
Submasura 4.2a GBER MINIMIS – sector creare unitati de procesare – 480.000 euro
Submasura 4.2a GBER MINIMIS – sector dezvoltare si modernizare unitati de procesare – 320.000 euro
Submasura 6.1 – sector zona montana – 26.930.000 euro
Submasura 6.3 – sector zona montana – 23.040.000 euro
Submasura 6.3 – sector zona normala – 83.880.000 euro
Submasura 6.4 – investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole – 102.756.825 euro
Submasura 7.2 – infrastructura apa/apa uzata – 78.504.854 euro
Submasura 7.2 – infrastructura apa/apa uzata – zona montana – 52.131.915  euro

Sursa: AFIR

7 greseli pe care sa le eviti atunci cand accesezi fonduri nerambursabile

Atunci cand te decizi sa iti dezvolti afacerea si doresti sa apelezi pentru asta la un ajutor financiar nerambursabil, este important sa eviti 7 greseli pe care le-ai putea face inca din etapa de planificare:

 1. Alege sursa de finantare potrivita. Fondurile nerambursabile sunt fondurile care au un risc destul de mare in absorbtia lor, multe reguli cu privire la modul in care trebuie facuta implementarea si evaluare proiectului. In multe cazuri raportarea se poate extinde la cativa ani. Daca te decizi asupra acestei forme de finantare, consulta un specialist.
 2. Scopul proiectului pe care doresti sa il finantezi. De multe ori scopul este de a atrage bani, omitandu-se lucrul care este cel mai important intr-un proiect: nevoia de dezvoltare sau schimbare. De aceea este foarte important ca un proiect sa plece de la nevoia de dezvoltare si nu de la nevoia de bani.
 1. Stabilirea unor obiective eronate. Una din cele mai frecvente greseli la un proiect este stabilirea obiectivelor. Aceste obiective arata finalitatea proiectului care la randul ei trebuie sa fie cat mai specifica posibil. Neplanificarea obiectivelor corect pot influenta activitatile proiectului ceea ce duce la primirea unui punctaj scazut de catre evaluatori.
 1. Activitati neclare si necorelate cu obiectivele proiectului. Aceasta este o greseala destul de des intalnita din cauza lipsei de concentrare asupra activitatilor in planificarea proiectului. Este partea care necesita cea mai mare atentie deoarece din suma tuturor activitatilor trebuie sa ne reiasa obiectivele, iar omiterea unei activitati importante poate duce la respingerea proiectului.
 1. Realizarea incorecta a bugetului. Este important ca bugetul sa fie realizat cat se poate de realist. Inainte de a incepe sa realizezi bugetul informeaza-te cu privire la  modalitatea de rambursare a banilor si despre cotele de bani acordate pe tipurile de cheltuieli iar apoi contureaza bugetul conform activitatile stabilite pe proiect. Nu fi prea generos dar nici prea meschin cu bugetul deoarece acesta trebuie raportat in intregime la evaluare. Trebuie sa gasesti  modalitatea prin care bugetul sa-ti acopere toate nevoile pentru proiect.
 1. Durata perioadei de finantare. Stabileste-ti din timp proiectul conform finantarii la care vrei sa aplici. In multe cazuri finantarile se acorda pentru o perioada destul de indelungata de la data depunerii cererii de finantare.
 1. Reguli de implementare. Este foarte important ca la inceput sa cunoastem toate conditiile pe care finantatorul le impune in ceea ce priveste obiectivele, scopul, achizitiile, raportarile, etc a proiectului. Trebuie sa stim clar la inceput ce fel de proiect avem voie sa facem si ce fel de proiect nu avem voie sa facem.

Intocmirea unui proiect solid pentru accesarea cu succes a fondurilor nerambursabile nu este un lucru usor, tocmai datorita numeroaselor aspecte pe care trebuie sa le iei in calcul si care ar putea sa iti scape, periclitand reusita finala.

De aceea, sfaturile unor specialisti cu experienta si un istoric de succes al proiectelor castigate sunt binevenite si te ajuta sa iti dezvolti cu succes afacerea.