Cerere de propuneri de proiecte 2018 – programe multinationale pentru promovarea produselor agricole

Comisia Europeana a lansat la 12 ianuarie a.c. cererea de propuneri de proiecte 2018 „Programe multinationale – promovarea produselor agricole. Granturi pentru actiunile de informare si promovare referitoare la produsele agricole puse in aplicare pe piata interna si in tarile terte in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European si al Consiliului”.

Obiectivul general al actiunilor de informare si promovare este cresterea competitivitatii sectorului agricol al Uniunii.
Atentie: Programul anual de lucru al Comisiei pentru 2018, adoptat prin Decizia de punere in aplicare din 15 noiembrie 2017, stabileste detaliile pentru acordarea de cofinantare si prioritatile pentru programele simple si multinationale pe piata interna si in tarile terte. Programul este disponibil la urmatoarea adresa de web:http://ec.europa.eu/ agriculture/promotion/annual- work-programmes/2018/index_en. htm

Solicitantii trebuie sa fie organizatii profesionale sau interprofesionale stabilite intr-un stat membru sau de la nivelul UE si reprezentative pentru sectorul sau sectoarele in cauza sau organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv si activitate actiunile de informare si de promovare pentru produsele agricole si care au fost insarcinate de statele membre sa indeplineasca o misiune de serviciu public in acest sector.

Data limita pentru depunerea propunerilor: 12 aprilie 2018.