AM POCU deschide apelul de proiecte „Servicii comunitare integrate” AP 4/PI 9.iv/OS 4.5, 4.6 si 4.10

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lanseaza Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor „Servicii comunitare integrate” AP 4/PI 9.iv/OS 4.5, 4.6 si 4.10, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 4405/30.03.2018 si deschide apelul de proiecte de tip non-competitiv, cu depunere in MySMIS incepand cu data de 2.04.2018, ora 10.00 si pana in data de 29.05.2018.

In cadrul acestui apel se va finanta proiectul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, in parteneriat cu Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei Nationale prin care vor fi elaborate regulile si cadrul de functionare a echipelor de servicii comunitare integrate (SCI), precum si pregatirea profesionala a minim 332 persoane (asistenti sociali, asistenti medicali comunitari, consilieri si mediatori scolari), dar si pilotarea serviciilor si realizarea efectiva a SCI. Proiectul va pregati recomandarile pentru multiplicarea modelului SCI si pentru transpunerea lui in legislatia din Romania. De asemenea, va fi dezvoltata aplicatia online pentru echipele comunitare integrate si vor deveni functionale echipele judetene de suport si supervizare.

Alocarea bugetara POCU pentru apelul non-competitiv este de 26 milioane euro, din care contributia Uniunii Europene din Fondul Social European este de 85%, iar contributia Guvernului Romaniei este de 15%.

Sursa: fonduri-ue.ro