Ce fonduri europene se pot accesa in perioada 2014 – 2020

Va prezentam  programele europene si finantari ce pot fi accesate in perioada 2014 – 2020, pentru domenii precum dezvoltarea rurala, Programul Operational Regional, competitivitate, capital uman si capacitate administrativa.

Programul National de Dezvoltare Rurala

 • Sector privat:
 • Investitii in exploatatii agricole (ferme vegetale si animale)
 • Investitii pentru procesarea/marketingul produselor agricole (industria alimentara)
 • Investitii pentru tineri fermieri
 • Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale
 • Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole
 • Investitii in exploatatii pomicole
 • Sector public/ONG:
 • Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea si adaptarea infrastructurii agricole si silvice (infrastructura de irigatii, drumuri de acces agricole si forestiere)
 • Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica ( infrastructura rutiera de interes local si infrastructura de apa/apa uzata, infrastructura educationala, infrastructura aferenta serviciilor medicale etc.)
 • Investitii pentru protejarea patrimoniului cultural

Programul Operational Regional

 • Sector IMM
 • Constructia/ modernizarea si extinderea spatiului de productie/servicii, inclusiv dotare cu active corporale si necorporale
 • Crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente
 • Sector public/ONG
 • Eficienta energetica in cladirile publice;
 • Dezvoltare urbana (investitii in sistemul de iluminat public, imbunatatirea retelei de transport public, piste biciclisti, etc);
 • Investitii in conservarea patrimoniului cultural
 • Investitii in domeniul turismului
 • Investitii in infrastructura sanitara si sociala
 • Investitii in vederea sprijinirii comunitatilor defavorizate din mediul urban
 • Investitii in infrastructura educationala

Programul Operational Competitivitate

 • Finantare pentru proiecte de cercetare dezvoltare
 • Constructie si modernizare laboratoare de cercetare-dezvoltare
 • Investitii in domeniul TIC

Programul Operational Capital Uman

 • Informare, consiliere si orientare, formare: tineri, persoane in cautarea unui loc de munca, grupuri defavorizate;
 • Sprijinirea antreprenoriatului, inclusiv a celui social
 • Dezvoltarea de servicii sociale si medicale in comunitatile aflate in risc de saracie;
 • Dezvoltarea economiei sociale
 • Investitii in educatie: prevenirea abandonului scolar; imbunatatirea calitatii si a eficientei invatamantului tertiar etc.

Programul Operational Capacitate Administrativa

 • Investitii pentru imbunatatirea serviciilor publice;